Ansioluettelo

Koulutus

Kauppatieteiden maisteri, teologian maisteri
Taloustieteen väitöskirjatutkija

Työkokemus

Yliopisto-opettaja (8/2020 - 7/2021) Opetuskokemus: taloustieteen matemaatiikka I 2021, taloustieteen kandidaattiseminaari 2020, ekonometrian jatkokurssin pienryhmäopetus useana vuotena, vierailevia luentoja.

Projektitutkija (11/2018-7/2020) Suomen akatemian hankkeessa Työ, tasa-arvo ja julkisen vallan politiikka

Tutkijakoulu (6/2017-10/2018), Tampereen yliopisto

Vieraileva tutkija (1/2017-6/2017) : Centre for European Economic Research - ZEW Mannheim

Lisäksi olen toiminut hanketutkijana (2015-2016) ja apurahatutkijana (2013-2014; 2021)

Konsultointi

EU-Social Protection Systems (2/2018) kehityösyhteistyöprojektissa Sambiassa ja Tansaniassa.

YK-yliopisto (hanke meneillään). YK-yliopiston ja paikallisten viranomaisten yhteishankkeessa arvioimme suomalaisten asiantuntijoiden kehittämän yritysverotarkastausmenetelmän vaikutusta verotuloihin Tansaniassa.

Tutkimus ja julkaisut

 Ebrahim, A., Kisanga, E., Swema, E., Leyaro, V., Mhede, E.P., Mdee, E., Palviainen, H. and Pirttilä, J. (2021).  The        effects of a risk-based approach to tax examinations: Evidence from Tanzania (No. wp-2021-150). World Institute for Development Economic Research (UNU-WIDER).

Palviainen, H. (2021). Incentivizing last-resort social assistance clients: Evidence from a Finnish policy experiment. Tampere Economic Working Paper Series (No. 132). R&R International Tax and Public Finance.

Palviainen, H. (2019). Changing Nordic model? A policy analysis. EUROMOD Working Paper EM 9/19. Institute for Social and Economic Research (ISER): University of Essex.

Palviainen, H. (2018). Työssäkäyvien köyhyys Suomessa 1990-2010. Kansantaloudellinen aikakauskirja 114 (4), 495-512.

Politiikkaraportit

Palviainen, H. (2020). Evolution of social protection systems and incentives in Finland
and its comparison countries. Taustaraportti talouspolitiikan arviointineuvostolle.

Muita kirjoituksia

Palviainen, H. (2020). Yksi pohjoismainen malli? Politiikkatoimien vaikutus eriarvoisuuden kehitykseen Suomessa ja vertailumaissa. Talous & Yhteiskunta 48 (3), 10-15.

Palviainen, H. (2020). Entisten Jehovan todistajien yhteiskunnallinen osallisuus. Helsingin yliopisto. Teologinen tiedekunta. Käytännöllinen teologia.